Ajánló

„Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz.”

Országos Osztályfőnöki Konferencia a Csodák Palotájában

A rendezvény koncepciójának kialakításánál abból indultunk ki, hogy a megváltozott világban az iskola végképp nem zárkózhat be. Ha elszakad a valóságtól, képtelen lesz arra, hogy teljesítse feladatát: felkészítse a gyerekeket és fiatalokat a nehezen vagy egyáltalán nem prognosztizálható jövőre. Szerencsére az iskola körül számos olyan szakmai műhely, civil szervezet működik, amelyik kész és képes arra, hogy segítsen a pedagógusoknak munkájukat hatékonyabbá, izgalmasabbá, életszerűbbé tenni. Konferenciánkon velük találkozunk, ismerkedünk, gondolkodunk.

Program

 9.30- 10.00  – regisztráció

10.00 -10. 15 – a rendezvény megnyitása     

(Mizda Katalin, a Csopa igazgatója, Szekszárdi Júlia, az OFOE elnöke)

10.15 - 11.45 – plenáris előadások         

Tari Annamária, Gyarmathy Éva, Mizda Katalin (levezető elnök: Földes Petra)

11.45 -13.00  szendvicsebéd és a Csodák Palotája bejárása

13.00 - 16.00  párhuzamos workshopok (személyiség, művészet, élmény)

                                                                      

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

PORTRÉ: Tari Annamária: Offline tanárok

Az alapkérdés: hogyan lehet jó tanárnak lenni úgy, hogy offline képzettséggel online alkalmazásokkal élő diákoknak kell tanítani.

Muszáj megértenünk, milyen érzelmek segítenek  vagy akadályoznak ebben, mert nincs más hátra, csak előre lehet haladni.

A jövő kihívásait csak jó önértékeléssel és reális önbizalommal rendelkező fiatalok tudják majd teljesíteni. Ehhez azonban olyan diákévek kellenek, ahol hallgatnak a tanárokra.

A konstruktív kapcsolat egyik fontos záloga, hogy ne legyünk túlságosan múlt századiak, csak épp annyira, hogy átadhassuk: a szaktudás, az érdeklődés és az erőfeszítések szeretete mindennél nagyobb segítség lesz nekik. 

PORTRÉ: Gyarmathy Éva: A mobilitás és a társak motiválnak

A jelenlegi oktatás még mindig a helyhez és könyvhöz kötött egyéni tanulásra irányul, és az ilyen munkavégzésre való felkészítés. Az embernek azonban a mobilitás a lételeme, mozdulatok, tevékenységek által tanul. A humán agy problémamegoldásra, és nem tárolásra, fejlődött ki. A mobilitáson kívül a társas helyzetek, a kommunikáció, a megosztás és az együttműködés segíti és segítette az emberiséget a túlélésben.

A 21. században a technikai fejlődéssel sikerült túllépni azon, a csak 10 ezer éves fejlődési szakaszon, amikor a magasabb rendű gondolkodás felépítése érdekében szűk keretek közé kellett szorítani a tanulást és a munkát. A munka világa már továbblépett, és a mozgékony, problémák megoldására, együttműködésre kész agyakat keresi. Ideje, hogy az oktatás is feladja az elavult elvárásait és módszereit, és megmozduljon, együttműködjön.

PORTRÉ: Mizda Katalin (a Csodák Palotája igazgatója)

A Csodák Palotája Magyarország első interaktív tudományos játéktere, 21 éve fogadja a játszva tanulni vágyó látogatókat minden korosztályból. Rendezvényünkhöz nem csupán a helyszínt biztosítja, hanem egyúttal társszervező is. A CSOPA a konferenciánk koncepciójába illő szemléletet testesít meg: olyan élményközpontú tanulási környezetet biztosít, ami (a honlapjuk szavaival) „kíváncsivá tesz és kielégíti a kíváncsiságodat, segít megérteni a természet jelenségeit, segít élővé tenni azt, ami az iskolában csak elmélet volt”.
A CSOPA munkatársai kiemelten fontosnak tartják a pedagógusokkal való kapcsolatot, törekednek minél szélesebb körű együttműködést kiépíteni velük, ezért illesztették be rendkívül gazdag, változatos programjukba az OFOE konferenciáját.

 

WORKSHOPOK

Három párhuzamosan zajló műhelyfoglalkozást szervezünk a következő fókuszokkal: személyiség, művészet, élmény.

1.  Személyiség (Peer Krisztina)

A tanulók egyéni történetére, személyes készségeik fejlesztésére, nehézségek esetén támogatásukra, illetve a nehézségek megelőzésére          koncentrálnak az ifjúsági munka legkülönfélébb eszközeit, csoportfoglalkozásokat, prevenciós programokat az iskoláknak kínáló                      szervezetek.

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány - Rimóczi Tamás ügyeletvezető, iskolalátogató tréner

https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/

Békés Iskolák program - Adler Katalin, projekt koordinátor

bekesiskolak.hu

Az örömök urai - interaktív elemekkel kiegészített prezentáció - 

A workshop vezetője Dávid Ferenc biopolitikai szakértő, Kék Pont Alapítvány

http://kekpont.hu/

MáSzínház - http://mas-zinhaz.hu/

 

2. Művészet (Debreczeniné Nagypál Katalin, Szekszárdi Júlia)

Az irodalom, színház, film, zene, mint az önkifejezés eszköze és mint befogadói élmény - megvalósulhat iskolai keretekben. Hogyan gondolkodnak minderről azok a müvészeti csoportok, akik utat kerestek és találtak az iskolákhoz?

Vészkijárat könyvek

Vinczellér Katalin, a Veres Pálné Gimnázium magyar-média szakos tanára és a Pagony/Tilos az Á Könyvkiadó munkatársa

Nézőművészeti Kft

Gyulay Eszter, a társulat művészeti vezetője, dramaturg

Katona László és Kovács Krisztián, színművészek, Takács Hajnal, írónő

Kreatív Partnerség Program (T-Tudok)

Németh Szilvia, programvezető

https://www.t-tudok.hu/kreativ-partnerseg-matematika-pilot-program-bemutato/mobile/index.html

Játék – színház – nevelés (Nyitott Kör Egyesület)

Jozifek Zsófia, interkulturális szakértő, színházi nevelési szakember

Zenebatyu Élményprogram

Sőnfeld Mátyás, ének- és zenetanár, pszichopedagógus, zeneterapauta, a Bátor Tábor zeneszakértője

Beavató Program (Tünet együttes)

Szász Dániel, a társulat tagja

Sulimozi (BudapestFilm)

A SuliMozi vetítéseihez  kapcsolódó beszélgetések tapasztalatairól számol be Kovács Gellért, filmszerész”.

 

3. Élmény

A közelmúlt tapasztalatai meggyőzően igazolják, hogy a tanulás élményközpontú megközelítése számos szempontból választ jelent a kultúraváltás kihívásaira. Hogy mi mindenre és pontosan hogyan, arról a szekcióban közösen gondolkodunk.

Merjünk játszani! - A társasjáték pedagógiai hasznáról

Lencse Máté

Legyen az osztályból csapat! Közterem program

Lencse-Csík Orsolya

Együtt jó - Egy élménypedagógiai program tapasztalatai

Kalandok és Álmok Szakmai Műhely – Kovács Nikoletta

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány

Galambos Rita

 

Időpont: április 27. 10-16 óra

Helyszín: Csodák Palotája (Budapest III. ker., Bécsi út 38-44.)

Részvételi díj:

4000 Ft, banki utalással a következő számlára: OTP BANK 11705008-20474887 (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)

5000 Ft a helyszínen, készpénzzel fizetve,

Az OFOE tagjai számára (amennyiben az idei tagdíjat befizették, illetve befizetik) a részvétel ingyenes.

(A díj tartalmazza a szakmai programon túl a szendvicsebédet és a CSOPA bejárását is.).

Kapcsolat: ofoe.konferencia@gmail.com

A jelentkezési lap innen tölthető le

A regisztrálni április 20-ig lehet.

 
Címkék: ajánló

Kölöknet hozzászólás

aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó