Iskola

Tehetünk azért, hogy az iskolák olyan intézményekké válhassanak, ahova vidám gyerekek járnak!

Az Életrevaló program.

Napjainkban az iskolákban tanuló gyerekek és pedagógusok számos nehézséggel küzdenek: az osztályteremben a diákok kiközösítik egymást, motiválatlanokká váltak, a pedagógusok pedig egyre gyakrabban fogalmazzák meg, hogy nincs olyan működő­képes módszerük, amivel kezelhetnék a mindennapos nehézségeket.

Problémák adódnak a tanulással kapcsolatosan. Vannak olyan diákok, akik nehezen teljesítenek adott tantárgyakból, és megfelelő pedagógusi attitűd hiányában a meglévő szakadék tovább mélyül. A pedagógusok és diákok között nem alakult ki egy jól működő közös nyelvezet, így a mindennapi kommunikáció is kihívást jelent.

A szülők és a pedagógusok a gyorsan változó világban egyre jobban arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan készíthetik fel a gyermekeket, hogy helyt állhassanak a rájuk váró feladatokban?

Ezek a nehézségek és megválaszolatlan kérdések nagyon komoly fegyelmezési, motiválási és nevelési feladatokat rónak a pedagógusokra. Korábban a tudatos és eredményes fejlesztés nagyon kevés pedagógiai képzésnek volt szerves része. Ugyanakkor a hatékony és eredményes működéshez ezek a fejlesztések mára már elengedhetetlené váltak.

Az Életrevaló program azt az üzenetet igyekszik közvetíteni, hogy létezik megoldás az intézményekben jelen lévő nehézségek hatékonyabb kezelésére, az eredménye­sebb együttműködésre, és ezzel együtt az iskolák élhetőbbé tételére.

 

Az Életrevaló program alapja

Az Életrevaló iskolakultúra-fejlesztő program sok éves nemzetközi kutatás alapján hazánkban 2008-ban indult el.

2011 óta a Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítvány támogatásával működik, melyet Prof. Dr. Bagdy Emőke és Ecsédi István alapítók hívtak életre.

 

Magyarországon jelenleg 60 köznevelési intézményben ismerkedtek meg a mód­szerrel.

A program alapja Stephen Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyve, amely az önmagával és másokkal harmonikusan működő személyiség hét területét tárja fel. A könyv módszertana az iskolában tanuló gyerekekhez igazdóan került átdolgozásra.

A program keretében a diákok jól érthető és követhető rendszerben ismerik meg és sajátítják el a tudást, amely segítségével önmagukkal és másokkal harmonikusan működhetnek.

A program a nevelőtestület egészét is érintő fejlesztésen keresztül valósul meg. A mentálpedagógiai folyamat során a pedagógusok önmagukon tapasztalják meg a program pozitív eredményeit, majd ezeket a módszereket elsajátításuk után tovább­adják a diákok számára is.

 

Hogy néz ki mindez a gyakorlatban?

Az első szakaszban (1-3. szokás) az intraperszonális intelligenciát fejleszti a döntés és felelősségvállalás, a jövőképalkotás és tervezés, valamint az értékalapú idő- és energia­gazdálkodás alapelveinek bemutatásával.
intraperszonáis intelligencia: önmagunk ismerete; a bennünk levő érzések, a saját korlátaink és képességeink felismerésének képességét jelenti. Az intraperszonális intelligencia magában foglalja a döntéshozatalt, a célkitűzést, önmagunk hatékony vezetését.

A második szakasz fókuszában az interperszonális intelligencia erősítése áll: a követ­kezetesen kölcsönös előnyökre törekvés az élet mindennapi helyzeteiben és rendszereiben, az empatikus és erőszakmentes kommunikáció és a kreatív csoportos problémamegoldás alapelveinek és eszközeinek ismertetésével.
interperszonális intelligencia: a körülöttünk levő emberek motivációinak, érzéseinek, nézőpontjainak és hangulatainak a felismerését jelenti.

A modellt a személyes megújulás módszeres és következetes gyakorlata teszi teljessé.

A program hatékony alkalmazását magyar és nemzetközi digitális tudástár, magyar nyelvű szakkönyvek is segítik. Az intézményekben tapasztalt változásokat pedig hazai (és nemzetközi) pszichológiai hatáskutatási vizsgálatok is alátámasztják.

 

Eddigi eredmények alapján az Életrevaló program várható előnyei:

  • közös nyelvet és normarendszert teremt az intézményben
  • csökkenti a magatartási problémákat
  • javítja a tanulmányi eredményt
  • a gyermekek/diákok nagyobb felelősséget vállalnak tetteikért, maga­viseletükért és tanulmányi eredményeikért
  • hozzájárul a fiatalok egészséges önbizalmának kialakításához
  • segít a pedagógusoknak egyensúlyt teremteni szakmai és magánéletük között
  • növeli a pedagógusok szakmai eredményességét és sikerélményét
  • fokozza a szülők elégedettségét és elkötelezettségét

növeli az intézmény elismertségét és keresettségét

 

Látjuk a gyermekekben rejlő lehetőségeket, és célunk, hogy megtanítsuk őket ezek kibontakoztatására; önmaguk és mások elfogadására.

Bízunk abban, hogy ők a jövő kreatív problémamegoldói, feltalálói, vezetői és felelős polgárai. Tegyünk azért, hogy életrevaló emberekké válhassanak!

 
Címkék: iskola hírek

Kölöknet hozzászólás

aláírás

XA szív vége - Teakiadó