Különleges helyzetekFelvételiKözépiskola

December 11-ig lehet jelentkezni!

Központi írásbeli a középiskolába

December 11-ig kell eljuttatniuk a vizsgára való jelentkezési lapot a középiskolába azoknak a diákoknak, akik központi írásbelit tartó intézménybe pályáznak. Hogyan is zajlik a felvételi eljárás, és mit kell tudni a központi írásbeliről? Cikkünkből elérhetőek a korábbi évek feladatlapjai is!

:

Még több információ a felvételiről

Adatlapok és határidők

A felvételi eljárás

A tavaly óta érvényes új felvételi eljárásban egységesítették a nyolcadikosok írásbelijét, megszűnt a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban a szóbeli,  és önálló felvételivel jelent meg a tehetséggondozó középiskola.

Kiket érint?

Az egységes írásbeli azt jelenti, hogy az iskolák egyáltalán nem tarthatnak helyben kidolgozott feladatokkal írásbeli vizsgát. Központi írásbelit pedig csak a „népszerűbb” középiskolák szervezhetnek; a rendelet szerint azok, ahová az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt a felvehetők létszámának. Azok az iskolák, ahová kevesebb a jelentkező, egyáltalán nem felvételiztethetnek (tehát nem is szóbeliztethetnek), és csak a jelentkezők általános iskolai eredményei alapján rangsorolhatnak.

Ez a rendelkezés minimálisra szűkíti a felvételiztető hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számát. A központi írásbeli marad az egyetlen lehetséges megmérettetés, hiszen ezekben az intézményekben még központi írásbeli esetén sem szabad szóbeli vizsgát tartani. Tavaly a 8 évfolyamos osztályt indító iskolák közül 44, míg a 6 évfolyamosok közül 60 tartott központi írásbelit. Ezekre 3500 negyedikes, illetve 5000 hatodikos tanuló jelentkezett.

A kilencedik osztályt indító középiskolák közül tavaly 470 iskola (45 százalékuk) írásbeliztetett, míg 55 százalékuk rangsorolt a bizonyítványok alapján. Az írásbeliztető iskolák a kilencedikesek számára, eltérően a fiatalabbakra vonatkozó szabályozástól, szervezhetnek szóbeli meghallgatást is. Ezzel az írásbeliztető iskolák kétharmad része élt, vagyis 302 intézményben tartottak a központi írásbeli után szóbeli vizsgát. A nyolcadikos diákok 60 százaléka vett részt a központi írásbelin.

Hogyan jelentkezzek?

A központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézményben kell jelentkezni. Ehhez a www.kir.hu-n megtalálható mind a 6 és 8 évfolyamos iskolába jelentkezők, mind pedig a nyolcadikosok számára írásbelit szervező középiskolák jegyzéke.

Figyelem: a szülőnek ezt a folyamatot az általános iskola segítsége nélkül kell lefolytatnia, hiszen a felvételi adminisztráció az általános iskolákban csak februárban zajlik!

A gyerek bármelyik iskolában jelentkezhet az egységes írásbelire, ahol ilyet szerveznek. A család ezek után ráér a februári jelentkezésig eldönteni, hogy valójában melyik iskolába adja be a jelentkezési lapját. Az egységes írásbeli csak egy vizsga, aminek az eredménye bármelyik felvételiztető intézményben érvényes, és nem jelent elköteleződést a vizsgát lebonyolító intézmény mellett. Nagyon fontos viszont, hogy a gyerek részt vegyen a központi írásbelin, ha népszerűbb, felvételiztető iskolá(k)ba pályázik majd; hiszen a februári jelentkezés időpontjában rendelkeznie kell majd a decemberi jelentkezésű és januári lebonyolítású írásbeli eredményével.

Hogyan készüljek?

:

Felvételi feladatsorok

Itt megtalálják a korábbi évek felvételi feladatsorait!

Az egységes írásbeli feladatlapjai két kompetencia-területre – magyar nyelv és matematika – koncentrálnak. Mindkét feladatlap kitöltésére 45-45 percet kapnak a vizsgázók. Az írásbeli célja elsősorban az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért a feladatlapok nem közvetlenül az ismeretekre, sokkal inkább azok mozgósíthatóságára, alkalmazására kérdeznek.
Természetesen külön feladatlap készül a nyolc- hat- és négyosztályos képzésre jelentkezőknek, és új elemként megjelent az úgynevezett tehetséggondozó középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezők tesztlapja is, ami különbözik a „sima középiskolába” jelentkező nyolcadikosokétól. A központi írásbeli eredményét minden olyan középiskola köteles elfogadni, ahol előírták az írásbeli vizsgát, függetlenül attól, hogy a gyermek melyik iskolában írja meg a felvételit. „Házi”, saját feladatokból álló írásbeli vizsgát sehol sem szervezhetnek, szóbelit pedig csak ott tarthatnak, ahol előírták az írásbeli vizsgát.

További cikkeinket a továbbtanulásról itt találják meg.

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás
 
X
Nem születtél anyának! - TeakiadóKamaszmentő - TeakiadóMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó
Nem születtél anyának! - Teakiadó